KØGE MARITIME MODELBYGGERLAUG

Småbåde

På orlogsskibene var der altid flere både af forskellig størrelse. Hver bådtype havde forskellige opgaver.

Storbåd

Storbåben blev brugt til store transporter af gods, proviant o.lign.  Desuden blev den brugt til at “varpe anker”. Storbåden kunne også forsynes med sejl. Storbåden var normalt placeret på dækket. I så fald blev andre både placeret oven på. Men tit var storbåden på slæb. Det gjaldt især på kortere rejser

Chalup

Orlogsskibene havde en “chalup”. Den blev benyttet, når officererne skulle transporteres i land.

Joller

Den mindste båd på skibet, var en jolle. Den blev brugt til forskellige arbejdsopgaver.

På de gamle orlogsskibe var der ingen redningsbåde  –  kun arbejdsbåde. dette var langt nok til en besætning på f.eks 600 mand.

Bygning af joller