KØGE MARITIME MODELBYGGERLAUG

Nyheder

Juni 2024
Vores model af Fides udlånes sommeren over til Holmen in København, hvor den indgår i udstillingen ‘Skibene på Holmen’ i den gamle mastekran.


April 2024
Halvmodel af fregatten Fides er færdig. Modellen er gennemskåret på langs, således at man kan se det indvendige såsom kaptajnens kahyt, kabyssen, ankerkædekassen, proviantrum mm.
Tag et kig under dæk her


Marts 2024
Modelbyggerlauget overdrager kirkeskibet ‘Jylland’ til Bringstrup Kirke efter en gennemgribende renovering.


Februar 2024
Modelbyggerne Holger og Kurt er begyndt på det forberedende arbejde til en model af den firemastede skonnert ‘Lynetten’, der blev bygget på Codan værftet i Køge i 1920.

Du kan læse mere om Lynetten og Codan værftet her


November 2023
Modelbyggerlauget påbegynder en model af den danske jagt LAXEN. Jagten blev bygget under den berømte danske konstruktør Henrik Gerner i 1773. Modellen er bygget efter original tegning fra Rigsarkivet. Læs mere om modellen her.


‘Kampklar’ kanonchalup

Oktober 2023
I oktober blev modeller af 2 kanonbåde efter 5 års byggetid færdiggjort. Det er modeller af kanonchalupper, som i 1811 var udstationeret i Køge. Den ene er udført med sejlføring, og den anden “kampklar” dvs. sejl nede og 30 stk 2-mands åre på plads. Læs mere om modellerne her


September 2023
Sammen med en stribe andre lokale foreninger deltog Køge Maritime Modelbyggerlaug i den årlige Grundtvigs Kulturfestival på Åsen i Køge.
Vi var repræsenteret med en stand, hvor vi udstillede nogle af vores mindre modeller. Vores pavillon var velbesøgt med mange nysgerrige besøgende som kiggede forbi og fik en snak med modelbyggerne og hørte om foreningen og dens arbejde.


Juni 2023
Skroget på modellen af Hvide Ørn er færdigt. Der er tale om et kompliceret skrog. Alle tidligere modeller har et glat agterspejl, men på Hvide Ørn går alle bordene op over vandlinien inden de rammer agterspejlet. Der har været 3 dygtige modelbyggere om modellen.  Du kan læse mere om arbejdet her.

Marts 2023
Modellen af Fregatten Fides er nu tilbage i Køge efter først at have været udstillet i to år på museet Fregatten Jylland og derefter i to år på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Fides er nu udstillet i vores værkstedslokaler i den Gule hal, hvor der er gratis adgang for besøgende hver tirsdag og torsdag


Januar 2023
Der færdige kirkeskibsmodel af fregatten Fides til Bjæverskov kirke er udstillet i værkstedet indtil Nationalmuseet har godkendt ophængningen


Februar 2022
Modelbygger Freddy Hesse færdiggør kirkeskib til Bjæverskov kirke. Kirkeskibet er en model af fregatten Fides fra 1615 i skala 1:40.
Bjæverskov kirke afventer i øjeblikket Nationalmuseets godkendelse før de må hænge det op.


April 2021
Modellen af Fregatten Fides udlånes til Vikingeskibsmuseet i Roskilde, hvor den frem til foråret 2023 indgår i udstillingen ‘I Røg og Brand – Slaget i Femern Bælt 1644‘.


September 2021
Vi går i gang med en model af Hvide Ørn. Hvide Ørn blev bygget i Karlskrona i 1710 under navnet ‘Vita Örn‘. Under slaget ved Femern i 1715 blev ‘Vita Örn” erobret af Tordenskjold, hvorefter skibet blev omdøbt til ‘Hvide Ørn’.


September 2021
Linjeskibet Dannebroge færdiggøres og modellen udlånes til Sjællands Universitetshospital Køge, hvor modellen skal stå i vandrehallen.

Projektdirektør Helle Gaub fra Region Sjællands Universitetshospital underskriver kontrakten om udlån af linjeskibet Dannebroge til universitetshospitalet for en periode på foreløbig 20 år

Juli 2019
TV2 Lorry besøger Køge Maritime Modelbyggerlaug. Formand Kai Funch fortæller om foreningen og viser rundt i værkstedet


Februar 2019
Efter ønske af Bjæverskov menighedsråd påbegyndes et kirkeskib til Bjæverskov kirke. Kirkeskibet er en model af fregatten FIDES fra 1615 i skala 1: 40


December  2018
En model af en 1600 – tals fregat påbegyndes. Modellen bliver gennemskåret på langs, således at man kan se det indvendige såsom kaptajnens kahyt, kabyssen, ankerkædekassen, proviantrum mm.
Forventes færdig i 2025


Marts 2018
Vi påbegynder modeller af 2 kanonchalupper, som befandt sig i Køge i hele sommerhalvåret 1811.


Februar 2018
Den netop færdiggjorte model af fregatten FIDES sendes til Museet for Fregatten Jylland.

Her skal modellen være udstillet i 2 år.


December 2017
Modellen af fregatten FIDES bliver færdiggjort


August 2015
Modelbyggerlauget bygger små motordrevne modelbåde til brug for leg i det lille bassin foran den Gule Hal


April 2015
Foreningen skifter navn fra  “Køge maritime aktivitetscenter”  til  “Køge Maritime Modelbyggerlaug”.


Januar 2013
Bygningen af den store model af linieskibet DANNEBROGE påbegyndes. Dannebroge var kommandør Iver Huitfeldt’s skib under slaget i Køge Bugt 1710


Marts 2011
Bygningen af modellen af Fregatten FIDES i skala 1:20 går i gang


Oktober 2010
I forbindelse med 350 årsdagen for Slaget i Køge Bugt (1710) besøgte H. M. Dronning Margrethe Køge. I den forbindelse præsenteredes den færdige model »Christianus Quintus«


Modellen af linieskibet CHRISTIANUS  QUINTUS  er færdig

September 2010
Modellen af linieskibet CHRISTIANUS  QUINTUS, Admiral Niels Juel’s flagskib i Slaget i Køge Bugt 1677 bliver færdig. , Den første model Køge Maritime Modelbyggerlaug byggede.


1995
Bygningen af modellen af linieskibet  CHRISTIANUS  QUINTUS  starter. CHRISTIAN  QUINTUS  var admiral Niels Juels berømte flagskib under slaget i Køge bugt mod svenskerne i 1677


Januar 1994
Foreningen stiftes d. 17. januar under navnet  “Køge Maritime Aktivitetscenter”.  Blandt stifterne var Amtsborgmester Ib Vindelev, borgmester Willie Eliasen, redaktør Arne Egå, Formand for Køge Handelsstandsforening William Langkilde m. fl.

Køge Museum havde stillet lokale til rådighed på Vasebækgård. Det første år gik med at indrette værksted i det uisolerede rum. Lokale firmaer som C.F. Petersen, Dana Lim, Junkers m.fl. var store sponsorer.  Også Køge Kommune støttede økonomisk.