KØGE MARITIME MODELBYGGERLAUG

Laxen

I November 2023 påbegyndte modelbyggerlauget en model af den danske jagt LAXEN. Jagten blev bygget under den berømte danske konstruktør Henrik Gerner i 1773.  Modellen er bygget efter original tegning fra Rigsarkivet signeret af selveste Henrik Gerner. Skibet er bygget på Bodenhofs Plads og havde en længde på 58 fod og en bredde på 18 fod. Modellen bygges i skala 1:20 og bliver knap en meter lang.

Jagten var datidens “stik i rend dreng”.  Den blev brugt til at bringe officerer fra skib til skib, hente proviant, bringe sårede i land mm.