KØGE MARITIME MODELBYGGERLAUG

Hvide ørn

I september 2021 gik vi i gang med en model af Hvide Ørn. Hvide Ørn blev bygget i Karlskrona i 1710 under navnet ‘Vita Örn‘. Under slaget ved Femern i 1715 blev ‘Vita Örn” erobret af Tordenskjold, hvorefter skibet blev omdøbt til ‘Hvide Ørn’.

I juni 2023 blev Hvide Ørn ‘bilfærdig’. Det har intet med biler at gøre, men er et gammelt udtryk for, at skroget var færdigt. Tit byggede man skibene, hvor der var store mængder træ. Når skroget var færdigt, blev det transporteret til København, hvor den endelige færdiggørelse fandt sted. Hovedværktøjet ved bygningen af skroget var økser – specielt skarøksen. Tidligere var der mange tyske ord i det danske sprog. På tysk hedder en økse : beil. Så deraf navnet “bilfærdig”

Skroget er færdiggjort på blot 9 måneder, hvilket er rekord i KMM regi. Og det selvom at der er tale om et kompliceret skrog. Alle tidligere modeller fra KMM har et glat agterspejl, men Hvide Ørn er anderledes. Her går alle bordene op over vandlinien inden de rammer agterspejlet. Dette ses tydeligt på det vedhæftede billede.

Der har været 3 dygtige modelbyggere om modellen. På billedet ses Klaus og Jesper, 3. manden, formand Kai Funch, var travlt beskæftiget med andet arbejde.

Skibets historie

Hvide Ørn var af en ny konstruktionstype og var særdeles velsejlende. Af samme årsag blev den også kaldt ‘Østersøens Flyvende Hollænder’
Hvide Ørn blev efterfølgende forløber for en serie danske fregatter. Skibet var i den danske flåde indtil 1753, hvor det blev ophugget.

Konstrueret af William Smith og søsat d. 5/10 1711 i Karlskrona under navnet ”VITA ÖRN” Ombygget i 1735. Omtalt som ”at vara ett mycket vackert, fullkomligt og välbyggt fartyg”, ”Nordens skarpeste Seiler”, Østersøens ”Flyvende Hollænder”

Dimensioner:                   Deplacement: 950 tons
                                          Længde, vandlinie (105 fod) 32,55 m             
                                          Længde, skrog i alt 37,5  m
                                          Længde, skib i alt 48,00 m
                                          Dybtgående 4,03 m
                                          Bredde, midterpant 10,00 m          
                                          Højde, stormast    43,5  m     
                                          Længde, storrå  19.00 m
                                          Længde, mesanbom 23,5  m

Besætning:                       130 mand, senere ændret til 170 mand

Bestykning:                       22 stk. 12 punding kanoner

1711-15:
I svensk tjeneste erobredes de danske fregatter HEJREN og ØRNEN, samt en mængde handels-fartøjer.
Ført af capitain PRINTZ i WACHTMEISTERS Eskadre.

1715:
Erobres torsdag den 25/4 af TORDENSKJOLD i slaget ved Fehmarn.
Ankommer d. 11/5 til København, hvor den inspiceres af FREDERIK IV og GYLDENLØVE. Udrustes og ombestykkes med metalkanoner (bronzekanoner).
11/6-8/7 på krydsertjeneste i Skagerak og Kattegat Dernæst patruljering ved Bornholm, hvor den deltager i slaget ved Rügen d. 8/8.
Natten mellem d. 8. og 9. august angriber den under TORDENSKJOLDS kommando alene de to svenske linieskibe ÖSEL og GOTLAND. Herunder sejler den så tæt på ÖSEL’s agterspejl, at de to lanterner rives ned, ligesom en bådsmand kan kappe det svenske flag. Dernæst sendes tre lag ”dobbelt skarpt” langskibs gennem agterspejlet (stangkugler og kofødder). ÖSEL er synkefærdig og reddes kun fra entring på grund af de danske matrosers vægring.
Krydsertjeneste i Østersøen indtil d. 1/10, hvor den igen alene (under TORDENSKJOLD) angriber linieskibet ÖLAND (54 kanoner) og fregatten FENIX (36 kanoner). Selvom HVIDE ØRN mister både stormast og stangen på fokken, fortsætter den kampen, indtil svenskerne er drevet på flugt.

1716
Deltager i kampe ved den svenske skærgårdskyst.
Deltager i TORDENSKJOLDS angreb og sejr ved Dynekilden d. 8/7, hvor 45 svenske fartøjer erobres og 10 ødelægges.
HVIDE ØRN, der bærer slagets hovedbyrde, føres her af capitain LEMVIG.

1717
Afgivet til tjeneste i Østersøen.

1718
Indgår i TORDENSKJOLDS Østersøeskadre med bevogtnngsopgaver og krydsertjeneste i farvandet mellem Bornholm og Karlskrona.

1719
Overføres i marts til Nordsøeskadren med opgave at blokere Göteborg. Deltager d. 31/3 i TORDENSKJOLDS angreb på Marstrand, der foruden erobringen af selve byen med samtlige befæstningsværker resulterer i tilintetgørelsen af den svenske flåde sammesteds.
Der ødelægges i alt: 4 linieskibe, 1 fregat, 2 galeaser, 1 jagt, 1 brander.
Der erobres: 1 linieskib, 1 fregat, 1 galease.

Deltager under kommando af JUDICHÆER i TORDENSKJOLDS angreb på Elfsborg, søndag den 8. oktober.
Den svenske Nordsøflåde – 9 linieskibe, 2 fregatter, 4 stykpramme, 3 galeaser, 1 brander, 1 jagt og 18 galejer – består efter kampen ”ikkun af 5 små galejer”.

Efter 1721
Vagtskib i Storebælt og i Sundet.

1751
Udgår af flådens tal.