KØGE MARITIME MODELBYGGERLAUG

Dannebroge

Kommandør Iver Huitfeldt’s skib under slaget i Køge Bugt 1710.

Første danske krigsskib bygget og søsat fra Nyholm i 1692. Opkaldt efter Dannebrogs-ordenen. Skibet var Chr. V. stolthed, men nyere skibe overgik hurtigt Dannebroge i effektivitet og betydning.

Om skibsmodellen

Bygningen af modellen blev påbegyndt i Gule Hal i marts 2013 og blev færdig i 2021.
Der findes ingen tegninger til master, rær eller løbende rigning. Hertil anvendes skitser og beskrivelser fra andre linjeskibe fra perioden, tilpasset Dannebroges skrog

Ud fra kopi af originaltegning fra 1691 (Rigsarkivet) har modelbyggerlauget lavet arbejdstegninger til skrog, galleri og galion.

Kopi af originaltegninger af skroget fra 1691.Ud fra denne og det originale spanterids laves arbejdstegninger i skala 1:20.

Til synligt skrog og dæk anvendes eg fra Gammel Køgegaards skove (en del af ”flåde- egene”)


Opbygning af skroget er færdigt og der begyndes på detaljer på dækket samt bemaling. Masterne er sat i dæk og venter på montering af vanter, stænger, mærs og rær.

Farverne er delvis valgt ud fra beskrivelser fra Rigsarkivet.


Dannebroges flot udsmykkede hækparti.

Der er dog endnu et godt stykke vej tilbage før det hele er på plads. F.eks. skal der samlet set monteres omkring 1,9 km tovværk i farverne sort og lyst i 8 forskellige tykkelser (snoet på egen reberbahn).

Den færdige model. Mål: Længde 2,57 m, bredde 0.66 m. Bygget i skala 1 : 20

Den færdige model vil blive udstillet på Sjællands Universitetshospital, Køge

Projektdirektør Helle Gaub fra Region Sjællands Universitetshospital underskriver kontrakten om udlån af linjeskibet Dannebroge til universitetshospitalet for en periode på foreløbig 20 år.

Skibets historie

Efter at have beskæftiget fortrinsvis engelske og hollandske skibsbyggere fik Holmens admiral Henrik Span i 1690 ansvaret for bygning af flådens skibe. Han blev assisteret af bl.a. den matematikkyndige underekvipagemester Ole Judishaer, og i oktober 1691 blev der fremstillet tegninger til to orlogsskibe på henholdsvis 50 og 80 kanoner. Span svarede måneden efter med skitser og model til et linieskib på 90 kanoner som skulle bygges på Nyholm.

Skibet fik navnet Dannebroge efter den næstfineste orden i landet. og det var det første krigsskib som blev bygget på øen. I oktober 1692 skrev kongen Christian den 5. i sit dagsregister at det var blevet søsat. Nogle kilder angiver Judishaer som konstruktør, men dette afvises fra andre kilder da han hverken havde erfaring eller kompetance til en sådan konstruktion. Han har dog uden tvivl leveret en solid indsats i byggeprocessen, for 10. december 1692 blev han udnævnt til fabriks- og ekvipagemester på Holmen.

I efteråret 1710 afgik skibet sammen med en stor flåde til Danzig for at            eskortere russiske tropper til Sjælland men blev tilintetgjort ved  en eksplosion i kamp med en svensk flåde i Køge Bugt.

Kommandør Ivar Hvidtfeldt omkom sammen med ca. 595 andre danske og norske besætningsmedlemmer (4. oktober 1710 kl. 16:00).

Slaget i Køge Bugt, 1710 – En søhelts blodige himmelfærd. Dansk Militærhistorie

DanishEnglishFrenchGerman